ยินดีต้อนรับสู่ kelly nohe

แสดงบริษัท/ทัวร์โรงงาน

เกี่ยวกับเรา

โรงงานโดยรวม

สภาพแวดล้อมในสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมสำนักงาน

โรงไม้

โรงไม้

โรงไม้ ก

โรงไม้

การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ว

โรงแก้ว

โรงแก้ว

โรงแก้ว

โรงสี

โรงสี

โรงสี2

โรงสี

โรงบรรจุภัณฑ์1

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์2

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์

คลังสินค้า

คลังสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อม

คอนเทนเนอร์

กำลังโหลด

นิทรรศการซี.ไอ.เอฟ

นิทรรศการซี.ไอ.เอฟ


ปิด เปิด